Duyurular

Beyarmudu Belediye hudutları dahilinde bulunan iş yeri ve meslek icra eden kurum ve/veya kuruluşlarla ilgili meslek vergileri belediyemizde askıya alınmıştır. 51/95 ve 33/01 sayılı belediyeler yasası uyarınca tarh olunan bu vergilere, ilan tarihinden itibaren 20 gün süreyle yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Son ödeme tarihi olan 29 Aralık 2017 Cuma gününden sonra yapılacak ödemelere yasa gereği gecikme zammı uygulanacaktır.